Μισό δισ. ευρώ για ταινίες και παραγωγές

 

Το ποσό των 450.000.000 ευρώ για τα έτη 2017  ως και 2022 θα διαθέσει η Ελλάδα για τη στήριξη της ασθένουσας Οπτικοακουστικής βιομηχανίας Το Θεσμικό πλαίσιο για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, αλλάζει με το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Στόχος η ενίσχυση της αγοράς που περιλάμβάνει από τις ταινίες και τις σειρές, το Internet και τα videogames μέσω της παροχής του επενδυτικού κινήτρου της επιχορήγησης (cash rebate), η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

 

Το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται, μετά την πιστοποιημένη ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, ως σταθερό ποσοστό 25%, επί της αξίας των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της παραγωγής στην Ελλάδα και έως του ποσού των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, το οποίο αποδίδεται εφάπαξ στον δικαιούχο. Για την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς ενίσχυσης, απαιτείται το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, να ανέρχεται στο ελάχιστο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για τις εν λόγω δαπάνες, ανεξαρτήτως μεγέθους του φορέα.

Η ενίσχυση μπορεί να συνδυαστεί με άλλη κρατική με τον περιορισμό το σύνολο των χορηγούμενων κρατικών επιδοτήσεων να μην ξεπερνά αθροιστικά το 50% του συνολικού κόστους παραγωγής του έργου. Το όριο αυτό επεκτείνεται στο 60% σε περίπτωση διασυνοριακής παραγωγής, και στο 70% σε περίπτωση παραγωγής δύσκολου οπτικοακουστικού έργου

Με την έκδοση Κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ψηφιακής Πολιτικής, καθώς και κάθε άλλου τυχόν συναρμόδιου Υπουργού θα ρυθμιστούν και εξειδικευθούν ειδικότερα θέματα εφαρμογής του νόμου.

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.