Ορθογραφία ρηματικών καταλήξεων -ται, -τε, & -μαι, -με
Προσοχή! Δεν πρέπει να μπερδεύουμε τις καταλήξεις-ται και -τε, όπως και τις καταλήξεις -μαι και -με.
-ται: γ΄ενικό πρόσωπο της παθητικής φωνής
π.χ. Από το μπαλκόνι του σπιτιού φαίνεται το γήπεδο.
-τε: β΄ πληθυντικό πρόσωπο της ενεργητικής φωνής
π.χ.: Τι θέλετε (εσείς);
-μαι: α΄ενικό πρόσωπο της παθητικής φωνής
π.χ.: (Εγώ) κουράζομαι πολύ.
-με: α΄πληθυντικό πρόσωπο της ενεργητικής φωνής
π.χ.: Είναι ώρα να πηγαίνουμε (εμείς).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.